even stilstaan bij opleiden

Opleiden voor jongeren en volwassenen

Opleidingsbedrijf voor jongeren

Werken en leren kan ook via ons opleidingsbedrijf in de bouw en infra. Wij zijn ruim 30 jaar geleden opgericht door werkgevers om te zorgen dat met name jongeren een garantie op werk en opleiding zouden krijgen. Dit om de vakopleiding zeker te stellen indien het economisch minder zou gaan en het voor individuele bouwbedrijven lastig is om een werkgarantie af te geven. Ons opleidingsbedrijven richt zich op het aanbieden van mbo opleidingen niveau 1, 2, 3 en 4. Bij een BBL-opleiding combineer je werken en leren. Daarnaast bieden wij ook een combi-BOL-BBL niveau 4 opleiding aan, de MBO+.
Het roc da Vinci College is gehuisvest in onze gebouwen in Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht waardoor het gezamenlijk aanbieden van opleidingen op een kwalitatief hoog niveau kan plaatsvinden.

Wij vinden persoonlijke benadering van onze studenten belangrijk. Daarnaast maken we gebruik van een digitale leeromgeving, de LEERWERELDEN.

Bouwmensen heeft een instrument ontwikkeld waarmee we een leven lang leren kunnen organiseren. Moderne praktijkopdrachten voor VMBO, MBO, Zij-Instroom en werknemers. De praktijkopdrachten zijn online en via een app beschikbaar.

Opleidingsbedrijf voor volwassenen

Bouw- en infrabedrijven veranderen, stellen zich andere doelen en afhankelijk daarvan is het noodzakelijk het personeel te ontwikkelen en te scholen. Per medewerker kan verschillen wat hij of zij kan en/of wil. Investeren in wat velen het belangrijkste kapitaal van het bedrijf noemen, de medewerkers, loont. Vooral als deze investering doelgericht plaatsvindt.

De kunst is om de wensen van uw medewerkers op een goede manier af te stemmen op de doelen van uw bedrijf. Het opleiden van mensen speelt hierbij een belangrijke rol, maar wordt door veel bedrijven onderschat. Goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers bepalen in belangrijke mate de concurrentiekracht van uw bedrijf. Rollen en taken kunnen veranderen doordat productiemethoden of vragen vanuit de markt veranderen. U moet hier tijdig op kunnen inspelen, medewerkers daarin mee nemen en ze de kans bieden hun vakkunde en -kennis blijven ontwikkelen.

De basis voor goed vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. Het onderhouden en het uitbouwen van vakmanschap kan plaatsvinden door ervaring op te doen in de praktijk. Een tweede belangrijke voorwaarde is echter bij- en nascholing. Het opleiden van uw medewerkers is nuttig en wettelijk verplicht. U moet medewerkers in staat stellen opleidingen te volgen om hun functie goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast moet u hen ook opleiden voor een andere functie binnen uw bedrijf wanneer de functie van de medewerker komt te vervallen of hij deze om een andere reden niet meer kan vervullen. Dit volgt uit artikel 7:611b BW dat is ingevoerd in het kader van de Wet Werk en Zekerheid.

Bouw- en Inframensen is uw gesprekspartner, ook voor scholing en ontwikkeling van volwassenen.