Verbouwing Hardinxveld-Giessendam en Nieuwbouw Dordrecht.

Aftermovie Opening

29/11/2022

Aftermovie Opening

Bekijk de Aftermovie van de Opening op de homepage.

Verbouwing Hardinxveld klaar

06/10/2022

De verbouwing in Hardinxveld is helemaal klaar en opgeleverd!!!

Infra studenten maken mooi werk op de locatie!

29/10/2021

Infra studenten maken mooi werk op de locatie!

Studenten Hout- en Meubel maken topbalie!!!

22/10/2021

Studenten Hout- en Meubel maken topbalie!!!

Kantine is klaar!

19/10/2021

Kantine is klaar!

De eerste 4 lokalen zijn klaar

09/10/2021

De eerste 4 lokalen zijn klaar

Augustus: ook de kantinebalie krijgt vorm

29/08/2021

Augustus: ook de kantinebalie krijgt vorm

Juli: het loopt lekker!

29/07/2021

Juli: het loopt lekker!

De bouw werkt met veel medewerkers van verschillende nationaliteiten

29/06/2021

De bouw werkt met veel medewerkers van verschillende nationaliteiten

Mei 2021: we gaan verbouwen!!!

29/05/2021

Mei 2021: we gaan verbouwen!!!

Artist Impression

11/02/2021

Artist Impression

Vergunning aanvraag

25/12/2020

Hardinxveld-Giessendam – Bij de gemeente Hardinxveld is de vergunningaanvraag voor de verbouwing ingeleverd.

Klimaatservice

28/11/2020

Klimaatservice

Hardinxveld-Giessendam – Klimaatservice Holland is het installatiebedrijf die de vernieuwing, renovatie en onderhoud van de technische installaties gaat verzorgen.

Maakfabriek in wording

27/11/2020

Maakfabriek in wording

Dordrecht – Overleggen over de nieuw te bouwen Maakfabriek (met Bouw- en Inframensen) op het Leerpark krijgen vorm en inhoud.

Definitief Ontwerp

12/10/2020

Definitief Ontwerp

Hardinxveld-Giessendam – We naderen de voltooiing van het Definitieve Ontwerp.

Bouwteam-overleg

21/07/2020

Bouwteam-overleg

Hardinxveld-Giessendam – Met alle belangrijke partijen wordt in het BOUWTEAM-overleg gesproken. De voortgang gaat goed!

Bouwteam compleet

24/06/2020

Bouwteam compleet

Hardinxveld-Giessendam – Het complete bouwteam, inclusief de bouwer Constructif (https://constructif.nl/) en de installatie-expert van Klimaatservice (https://www.klimaatservice.nl/) aan de slag met de planning!

Bouwer gekozen

03/06/2020

Bouwer gekozen

Hardinxveld-Giessendam – Omdat er 2 topbouwers overbleven uit de selectie die een vergelijkbaar aanbod hadden werd er, met beider instemming, geloot. De loting ging tussen BMN de Klerk uit Hardinxveld-Giessendam en Constructif uit Dordrecht. Constructif werd de winnaar en zal het bouwprojekt uit gaan voeren. Startdatum in principe 1 januari 2021.

Vergadering 3.0

26/03/2020

Vergadering 3.0

De vergaderingen m.b.t. de verbouwing gaan door, alleen nu via de team-app.

Ambitiedocument

03/03/2020

Ambitiedocument

Hardinxveld-Giessendam – De plantoelichting is klaar en geeft aanvullende informatie over de aanpassingen van het gebouw en de ambitie die er ligt aangaande circulair bouwen. De geselecteerde bouwers zijn aan de slag en komen binnenkort met hun ideëen!

VO bijna klaar

14/02/2020

VO bijna klaar

Hardinxveld-Giessendam – De input van alle gebruikers van ons gebouw is gebundeld. Alle ins- en outs worden in het bouwteam-overleg bekeken. Mooi om te zien hoe een suggestie door de RoosRos-architect #VERA direct in een 3D-omgeving kan worden gevisualiseerd.

Voorlopig ontwerp

16/01/2020

Voorlopig ontwerp

Hardinxveld-Giessendam – Met inbreng van alle medewerkers/gebruikers van ons gebouw nadert het Voorlopig Ontwerp de afronding.

Ibinder

13/12/2019

Ibinder

Met alle mensen/partijen die betrokken zijn bij het verbouwingsproces willen wij de actuele projectgegevens bij elkaar in een digitale projectmap in de cloud hebben. Wij hebben gekozen voor Ibinder (www.ibinder.nl). Dirk Boonstra gaf uitleg: Bouwen op eenvoud – Iedereen begrijpt hoe het werkt – vanaf het eerste moment! Hij gaat ook een gastles geven aan onze studenten, om ze mee te nemen in zijn = onze wereld.

Vier bouwers

12/12/2019

Vier bouwers

Hardinxveld-Giessendam  – De eerste bijeenkomst met de vier bouwbedrijven, ABB Bouwgroep, BM van Houwelingen, Constructif en BMN de Klerk, die mee gaan dingen naar de (ver)bouwopdracht.

2D vs 3D

12/12/2019

2D vs 3D

Hardinxveld-Giessendam – Niet iedereen kan goed visualiseren vanaf een 2D tekening. Voor deze mensen gaat er een wereld open als er 3D plaatjes verschijnen.

Plattegronden

03/12/2019

Plattegronden

Hardinxveld-Giessendam – Voor de verbouwing circuleren nu de plattegronden onder het personeel, om slim na te denken over de toekomstige werkplek. Hoeveel ruimte heb ik nodig? Wat is een slimme looproute? Hoe kan ik toezicht combineren met uitvoering? De centrale plaats van de kantine met of zonder werkruimtes voor de studenten? Vragen, vragen en nog meer vragen. Gelukkig komen er ook antwoorden en suggesties door het gezamenlijk denken!

Workshop 2

19/11/2019

Workshop 2

Hardinxveld-Giessendam – Alle bevindingen van workshop 1 zijn verwerkt. Er waren voor de verbouwing drie ontwerpen/indelingen. Unaniem werd gekozen voor dezelfde optie, uiteraard met hier en daar wat (kleine) aanpassingen en verbeteringen. De samenwerking tussen studenten, leraren, instructeurs, staf, bestuur en architect heeft tot een mooi resultaat geleid met draagvlak!

Huygen gekozen

05/11/2019

Huygen gekozen

Hardinxveld-Giessendam – Als installatieadviseur is uit de selectie gekomen: Huygen, https://www.huygen.net

Luuk de Pagter

05/11/2019

Luuk de Pagter

Hardinxveld-Giessendam – Het gehele traject van begin tot eind, van idee tot opening van de (ver)nieuwbouw, wordt begeleid door Luuk de Pagter, projectmanager https://www.bouwbusiness.com.

Workshop 1 met architect RoosRos

01/11/2019

Workshop 1 met architect RoosRos

Hardinxveld-Giessendam – Mark Boschman en Vera Awadis van RoosRos Architecten (https://www.roosros.nl/) hebben de eerste workshop verzorgd. Studenten, leraren, instructeurs, directie, staf en bestuur denken na over de verbouwing. Met elkaar (ver)bouwen we een nieuwe leeromgeving, waar we de komende jaren de praktijk en theorie nóg beter met elkaar gaan verbinden.  

Installatieadviseur

19/10/2019

Hardinxveld-Giessendam – De selectie voor een installatieadviseur is in volle gang.

Architect gekozen

15/10/2019

Architect gekozen

Hardinxveld-Giessendam – De keuze voor de architect afgerond: RoosRos Architecten is de partij waar we mee verder gaan.

Trompweg nog een tijdje ‘in de lucht’

11/10/2019

Dordrecht – In overleg met de koper van onze gebouwen in Dordrecht is vastgesteld dat we nog tot 31 december 2021 gebruik kunnen maken van de huidige voorzieningen. Dit geeft iets minder druk op de ontwikkeling van onze locatie op het Leerpark.

Pitch architecten

12/09/2019

Pitch architecten

Hardinxveld-Giessendam – Een aantal architecten heeft hun plannen en ideeën met ons gedeeld.

Veel bouwrelaties positief!

16/08/2019

Hardinxveld-Giessendam – Een relatief groot aantal bouwrelaties heeft positief gereageerd. Er zal een voorselectie van vier bouwers plaatsvinden.

Bouwer gezocht

16/07/2019

Hardinxveld-Giessendam – Alle bouwrelaties van Bouw- en Inframensen worden d.m.v. een schrijven benaderd en in de gelegenheid gesteld belangstelling te tonen voor de uitvoering van het projekt.

Verbouwen it is!

07/04/2019

Hardinxveld-Giessendam – Alles overwegende: we gaan een traject in van voorbereiding van een ingrijpende verbouwing, verduurzaming en upgrading van het pand aan de Houtschelf.

Nieuwbouw geen optie

16/03/2019

Hardinxveld-Giessendam – Nadat alle opties van nieuwbouw onderzocht zijn en de aankoop van een pand in Sliedrecht is overwogen, is de conclusie dat we op de huidige locatie blijven en gaan verbouwen.

Sliedrecht nieuwe locatie?

07/02/2019

Hardinxveld-Giessendam – In Sliedrecht is mogelijk een geschikte locatie beschikbaar.

Nieuwe locatie Dordrecht

06/02/2019

Dordrecht – Met de eigenaren van het Leerpark zijn gesprekken gestart over de invulling van de nieuwe MAAKLOCATIE.

Locatie zoeken voor nieuwbouw

05/02/2019

Locatie zoeken voor nieuwbouw

In Hardinxveld-Giessendam wordt bekeken of er geschikte locaties zijn en zo ja, wanneer die beschikbaar zijn tegen welke kosten?

Locatie Trompweg

02/01/2019

Locatie Trompweg

Dordrecht – De locatie Trompweg in Dordrecht gaan we op termijn verlaten om een nieuwe locatie te betrekken op Het Leerpark in Dordrecht. We blijven op de huidige locatie tot 31 december 2020. (Is met een jaar verlengd.)

Onderzoek nieuwbouw

16/05/2018

Hardinxveld-Giessendam – Er vindt een onderzoek plaats om een nieuwe locatie te bouwen in Hardinxveld-Giessendam.

Trompweg verkocht

16/01/2018

Trompweg verkocht

Dordrecht – De Trompweg is verkocht aan een projectontwikkelaar. Voorlopig blijven we gebruik maken van deze locatie tot 31 december 2019, waarschijnlijk nog langer. Gedurende deze periode ontwikkelen we een nieuwe locatie in Dordrecht.

Vooronderzoek

16/04/2017

Vooronderzoek

Hardinxveld-Giessendam – Vanaf april 2017 zijn er diverse onderzoeken gedaan en concept plannen gemaakt om het huidige pand in Hardinxveld-Giessendam op een aantal plaatsen kleinschalig aan te passen aan de nieuwe samenwerkingsinzichten tussen het mbo-onderwijs en Bouw- en Inframensen. Hierbij stond (nog) meer afstemming tussen praktijk en theorie centraal.

Gaan we nieuw bouwen, verbouwen of verhuizen?

04/02/2017

Hardinxveld-Giessendam – Na een brainstorm over de toekomst kwam het idee om meer aandacht te geven aan de locatie Houtschelf. Om de samenwerking tussen opleiding en praktijkuitvoering nog beter te maken is een ander gebouw wenselijk, sowieso de inrichting. Gaan we nieuw bouwen, verbouwen of verhuizen?